【BGM】挑戦! チャンピオン セレナ2【ポケマスEX】

【BGM】挑戦! チャンピオン セレナ2【ポケマスEX】

セレナ&カルムに挑戦! 挑戦! チャンピオン セレナ2

ゴリランダーの強さにびっくりした

【ポケマスEX再生リスト】https://www.youtube.com/playlist?list=PLxOC6zeVMuhev61xXCdNuWF46LL8-yVsR